środa, 27 kwietnia 2016

Chociaż kamienie sztachety te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Aczkolwiek głazy ogrodzenia te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż nieraz mało wprawnym ślipiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, lekkiej obróbce oraz stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najłatwiej odnaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub wstępnie obrabia, składa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy balustrady Winylowe na plot i furtę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony spoiwem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Kiedy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapnistym. Oprócz podstawy zlepiających występują tam również inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa skał na balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet, przybierają one wtedy różne pigmenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak pokaźnych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane głazy można również siekać na sześciany o równych kształtach, używane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na małe, nietypowych kształtów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia PCV wykorzystuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe z uzbieranych na dnie mórz i jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować polecane na ogrodzenie PVC z Kartuzy na plot i furtę sztachetowa. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, ponieważ poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej nadają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku a także własnych upodobań forma kamiennych tafel może być wieloraki – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki a także sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet konstruuje się z skał różnorakiego kształtu, zestawionych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje spośród kawałków o nieproporcjonalnych układach, trzeba je trafnie łączyć tzn. tak, ażeby postać każdego kolejnego łączył się z poprzedzającym. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość winna wynosić 50-70 cm. Większe luki w środku wolno dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz innych elementów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenie Winylowe z Dobrego Miasta należą do głazów mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur migiem niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają także mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając nawierzchnię ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Wyspecjalizowane jednostki zmywają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego oczyszczania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak reflektujemy, aby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz