środa, 25 maja 2016

Budowa ogrodzenia z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie ogrodzenia PVC na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz wyjątkowych przypadków.

Sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu a także zaplanowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balustrady z Winylu na plot i furtkę ze sztachet potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane sztachetki PVC na plot i bramę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz